Untitled Document
जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार,तलाठी पद भरती 2015 परिक्षेत प्राप्त गुणांची यादीNew
नंदुरबार जिल्हयातील लिपीक-टंकलेखक पद भरती 2015 बाबतची उत्तरतालिकाNew
नंदुरबार जिल्हयातील शिपाई-वॉचमन पद भरती 2015 बाबतची उत्तरतालिकाNew
रेती/वाळू घाट निर्गतीकारिता ई-निविदा/ई-लिलाव २०१५-२०१६New
दि.01/01/1982 ते दि.01/01/2015 अखेरची अव्वल कारकुन संवर्गाची (से.नि./पदोन्नत/मयत) झालेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रारुप जेष्ठता सुची New
दि.01/01/1982 ते दि.01/01/2015 अखेरची मंडळ अधिकारी संवर्गाची (से.नि./पदोन्नत/मयत) झालेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रारुप जेष्ठता सुचीNew
नंदुरबार जिल्हयातील ग्रामीण क्षेत्रामधील शांतता क्षेत्र घोषित केलेले क्षेत्र New
दि. १३/०९/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या तलाठी पदाचा परिक्षेची उत्तर तालिका New
अधिसूचना व अनुसूची एस.आर.क्र. ०६/२०१० ल.पा.यो.चौपाळे ता.जि. नंदुरबार New
नियम १९७५ याच्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस New
जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार, लिपीक व शिपाई-वॉचमन सरळ सेवा भरती - 2015 New
जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार,तलाठी पदासाठी सरळ सेवा भरती -२०१५ New
अधिसूचना व अनुसूची एस.आर.क्र. ०३/२०१२ ल.पा.यो.चौपाळे ता.जि. नंदुरबार New
तहसील कार्यालय अक्कलकुवा, कोतवाल पदासाठी सरळ सेवा भरती -२०१५ New
पाणी पुरवठा व स्वच्छता मिशन अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने भरतीची स्थगिति New
ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदणी करीता प्राधिकृत पोलिस अधिकारी यांची माहिती New
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नंदुरबार येथे Tally Operator पदाची सुधारित जाहिरात New
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग नंदुरबार दि.26/06/2015 रोजीची तोंडी मुलाखतीची गुंणक्रमानानुसार यादी New
दि.01.01.2015 रोजीची लिपीक, वाहनचालक, लघुटंकलेखक, शिपाई, वॉचमैन व स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारुप जेष्ठता सुची यादी New
नंदुरबार जिल्हयातील दि.09/06/2014 च्या अधिसुचनेनंतर व शासनाकडील प्राप्त मार्गदर्शनानंतर सुधारित केलेली तलाठी पदांची निवड यादी New
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी New
बांदकाम विभाग वर्ग ३ व ४ कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदल्यांची अंतिम जेष्ठता सूची New
लघुसिंचन विभाग बदल्यांची अंतीम सेवा जेष्ठता यादी सन 2015 New
जि.प. नंदुरबार,पशुसंवर्धन विभाग वर्ग ३ वर्ग ४ कर्मचार्यांची अंतिम जेष्ठता सूची New
नागरीकांची संनद 2014New

जिल्हा विषयी माहिती

 

जिल्हा विषयी

         नंदुरबार(इंग्रजी-Nandurbar) भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या खानदेश विभागातील एक जिल्हा आहे आणि तालुकाचे मुख्यालय ठिकाण आहे. १ जुलै १९९८ मध्ये धुळे जिल्ह्याचे विभाजन झाले आणि जिल्‍हयाची निर्मिती झाली. हे महाराष्ट्र व गुजरात राज्याच्या सीमेजवळ असलेले गाव आहे.या जिल्ह्याचे वर्गफळ ५०३५ किमी² आहे. लोकसंख्या १३११७०९ आहे, ज्यामध्ये १५.४५% शहरी आहे(२००१ प्रमाणे).

         नंदुरबार जिल्ह्याला दोन राज्याच्या सीमा लाभल्या आहेत. गुजराथ राज्य पश्चिमोत्तर सीमेवर, तर मध्य प्रदेश राज्य जिल्ह्याच्या पूर्वोत्तर सीमेवर आहे. सीमा भागातील काही गावे (उदा. खेडदिगर + खेतिया) ही महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यात विभागली गेली आहेत..

अधिक माहिती »
vv
 
 
जिल्हा आपती व्यवस्थापन आराखडा2015-16
 
माहितीचा अधिकार

 नागरिकांसाठी माहितीचा अधिकार कायदा माहिती मिळवण्यासाठी उपयोगी आहे

अधिक माहिती »
मदतीसाठी
  •   Helpline's
  •   NGO's
अधिक माहिती »
संपर्कासाठी संबधीत कार्यालयाशीच संपर्क साधावा

Click Here


Email:collector.nandurbar
@maharashtra.gov.in

 
Best viewed in IE-7.0 or above with a screen resolution of 1024 X 768 pixels
सर्व माहिती हि सामबंधित कार्यालयाकडून विभागाकडून प्राप्त झालेली असून कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी रा. सु. वि. के. जबाबदार राहणार नाही
अधिक माहितीसाठी संपर्क: वेब माहिती व्यवस्थापक,निवासी उप जिल्हाधिकारी,नंदुरबार