Untitled Document
जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांचे आस्थापनेवरील तलाठी भरती – 2016 बाबतची तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी New
स्वयंसहायता समुह व ग्रामसंघाचे अभिलेख छपाई करुन घेण्याबाबत New
अधिसुचना क्रमांक/२०१६ब /कक्ष.२/जमीन/कावी-२७८/२०१६ दि. २२/०९/२०१६ New
नंदुरबार जिल्हा तलाठी परीक्षा-2016 उमेदवारांना प्राप्त गुण बघण्यासाठी येथे Click करा. New
नंदुरबार जिल्हा तलाठी परीक्षा-2016 सुधारित अंतिम उत्तरतालिका 14/09/2016 New

वनहक्क कायदाअंतर्गेत जिल्हा व्यवस्थापक व तालुका व्यवस्थापक उमेदवारांची निवड यादी New
अवल कारकून मंडळ अधिकारी व लिपीक संवर्गातील कर्मचारी यांचे जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत. New
श्री, मुळतकर अ.का. व श्री, निकम अ.का. यांचे जेष्ठता यादी प्रसिध्दी बाबत. New
जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांचे आस्थापनेवरील गट - क वर्गातील तलाठी संवर्गाची (पेसा क्षेत्रातील) जाहिरात New
तलाठी भरती-२०१६ Online Application Form करिता येथे Click करा New
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान कंत्राटी पदासाठी उमेदवारांची निवड यादी New
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान निविदा मुदतवाढ New
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान कंत्राटी पदासाठी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी New
शहादा नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक २०१६-१७ आरक्षण सोडतची जाहीर नोटीस. New
स्वातंत्र सैनिकांच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतींची माहिती New
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,महाराष्ट्र राज्य New
RO सयंत्रच्या दरपत्रक मागण्याबाबत जाहिरात New
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियाना अंतर्गत कंत्राटी पदाची जाहिरात New
महाराष्ट्र जमीन महसूल विभाग नंदुरबार, अंतर्गत नोटीस New
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त,नंदुरबार यांचे द्रवनत्र वाहतुकीसाठी निविदा New
जिल्हा रुग्णालय,नंदुरबार अंतर्गत रिक्त पदाची जाहिरात New

जिल्हा विषयी माहिती

 

जिल्हा विषयी

         नंदुरबार(इंग्रजी-Nandurbar) भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या खानदेश विभागातील एक जिल्हा आहे आणि तालुकाचे मुख्यालय ठिकाण आहे. १ जुलै १९९८ मध्ये धुळे जिल्ह्याचे विभाजन झाले आणि जिल्‍हयाची निर्मिती झाली. हे महाराष्ट्र व गुजरात राज्याच्या सीमेजवळ असलेले गाव आहे.या जिल्ह्याचे वर्गफळ ५०३५ किमी² आहे. लोकसंख्या १३११७०९ आहे, ज्यामध्ये १५.४५% शहरी आहे(२००१ प्रमाणे).

         नंदुरबार जिल्ह्याला दोन राज्याच्या सीमा लाभल्या आहेत. गुजराथ राज्य पश्चिमोत्तर सीमेवर, तर मध्य प्रदेश राज्य जिल्ह्याच्या पूर्वोत्तर सीमेवर आहे. सीमा भागातील काही गावे (उदा. खेडदिगर + खेतिया) ही महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यात विभागली गेली आहेत..

अधिक माहिती »
vv
 
 
जिल्हा आपती व्यवस्थापन आराखडा2016-17
 
माहितीचा अधिकार

 नागरिकांसाठी माहितीचा अधिकार कायदा माहिती मिळवण्यासाठी उपयोगी आहे

अधिक माहिती »
मदतीसाठी
  •   Helpline's
  •   NGO's
अधिक माहिती »
संपर्कासाठी संबधीत कार्यालयाशीच संपर्क साधावा

Click Here


Email:collector.nandurbar
@maharashtra.gov.in

 
Best viewed in IE-7.0 or above with a screen resolution of 1024 X 768 pixels
सर्व माहिती हि सामबंधित कार्यालयाकडून विभागाकडून प्राप्त झालेली असून कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी रा. सु. वि. के. जबाबदार राहणार नाही
अधिक माहितीसाठी संपर्क: वेब माहिती व्यवस्थापक,निवासी उप जिल्हाधिकारी,नंदुरबार