Untitled Document
जिल्हा परिषद नंदुरबार गट-क व् गट-ड सरळ सेवा भरती-२०१५ जाहीर सूचना New
नंदुरबार जिल्हयातील लिपीक-टंकलेखक पद भरती 2015 बाबतची प्राप्त गुणांची यादीNew
नंदुरबार जिल्हयातील शिपाई-वॉचमन पद भरती 2015 बाबतची प्राप्त गुणांची यादीNew
तलाठी पद भरती - 2015 बाबतचे दस्ताऐवज तपासणीकामी पात्र उमेदवारांची यादी New
लिपीक-टंकलेखक भरती - 2015 बाबतची सुधारित उत्तरतालिका New
शिपाई-वॉचमन भरती - 2015 बाबतची सुधारित उत्तरतालिका New
जिल्हा परिषद नंदुरबार गट-क व् गट-ड सरळ सेवा भरती स्थगिती. New
जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार,तलाठी पद भरती 2015 परिक्षेत प्राप्त गुणांची यादीNew
नंदुरबार जिल्हयातील लिपीक-टंकलेखक पद भरती 2015 बाबतची उत्तरतालिकाNew
नंदुरबार जिल्हयातील शिपाई-वॉचमन पद भरती 2015 बाबतची उत्तरतालिकाNew
रेती/वाळू घाट निर्गतीकारिता ई-निविदा/ई-लिलाव २०१५-२०१६New
दि.01/01/1982 ते दि.01/01/2015 अखेरची अव्वल कारकुन संवर्गाची (से.नि./पदोन्नत/मयत) झालेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रारुप जेष्ठता सुची New
दि.01/01/1982 ते दि.01/01/2015 अखेरची मंडळ अधिकारी संवर्गाची (से.नि./पदोन्नत/मयत) झालेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रारुप जेष्ठता सुचीNew
नंदुरबार जिल्हयातील ग्रामीण क्षेत्रामधील शांतता क्षेत्र घोषित केलेले क्षेत्र New
दि. १३/०९/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या तलाठी पदाचा परिक्षेची उत्तर तालिका New
अधिसूचना व अनुसूची एस.आर.क्र. ०६/२०१० ल.पा.यो.चौपाळे ता.जि. नंदुरबार New
नियम १९७५ याच्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस New
जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार, लिपीक व शिपाई-वॉचमन सरळ सेवा भरती - 2015 New
जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार,तलाठी पदासाठी सरळ सेवा भरती -२०१५ New

जिल्हा विषयी माहिती

 

जिल्हा विषयी

         नंदुरबार(इंग्रजी-Nandurbar) भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या खानदेश विभागातील एक जिल्हा आहे आणि तालुकाचे मुख्यालय ठिकाण आहे. १ जुलै १९९८ मध्ये धुळे जिल्ह्याचे विभाजन झाले आणि जिल्‍हयाची निर्मिती झाली. हे महाराष्ट्र व गुजरात राज्याच्या सीमेजवळ असलेले गाव आहे.या जिल्ह्याचे वर्गफळ ५०३५ किमी² आहे. लोकसंख्या १३११७०९ आहे, ज्यामध्ये १५.४५% शहरी आहे(२००१ प्रमाणे).

         नंदुरबार जिल्ह्याला दोन राज्याच्या सीमा लाभल्या आहेत. गुजराथ राज्य पश्चिमोत्तर सीमेवर, तर मध्य प्रदेश राज्य जिल्ह्याच्या पूर्वोत्तर सीमेवर आहे. सीमा भागातील काही गावे (उदा. खेडदिगर + खेतिया) ही महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यात विभागली गेली आहेत..

अधिक माहिती »
vv
 
 
जिल्हा आपती व्यवस्थापन आराखडा2015-16
 
माहितीचा अधिकार

 नागरिकांसाठी माहितीचा अधिकार कायदा माहिती मिळवण्यासाठी उपयोगी आहे

अधिक माहिती »
मदतीसाठी
  •   Helpline's
  •   NGO's
अधिक माहिती »
संपर्कासाठी संबधीत कार्यालयाशीच संपर्क साधावा

Click Here


Email:collector.nandurbar
@maharashtra.gov.in

 
Best viewed in IE-7.0 or above with a screen resolution of 1024 X 768 pixels
सर्व माहिती हि सामबंधित कार्यालयाकडून विभागाकडून प्राप्त झालेली असून कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी रा. सु. वि. के. जबाबदार राहणार नाही
अधिक माहितीसाठी संपर्क: वेब माहिती व्यवस्थापक,निवासी उप जिल्हाधिकारी,नंदुरबार