Untitled Document
जिल्हा व सत्र न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता तसेच सहायक वकील व अतिरिक्त अभियोक्ता भरतीNew
Advertisement of GSDA NandurbarNew
Advertisement of Civil NandurbarNew
नमुना अ ची नोटीस गाव टोकरतलाव ता. नंदुरबारNew
वाळु लिलाव जाहीर फेर निवीदा/ई-ऑक्शन क्र-०४ 2014-15New
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चा (जनजाती कडून जनजाती इतरांकडे भोगाधिकराचे हस्तांतर) नियम १९७५ चा नियम ३ नुसारNew
1/1/2014 रोजीची अव्वल कारकून यांची अंतिम केलेली जेष्ठता सूची New
1/1/2014 रोजीची मंडळ अधिकारी यांची अंतिम केलेली जेष्ठता सूचीNew
1/1/2014 रोजीची लिपीक, वाहनचालक, लघुटंकलेखक, शिपाई, वॉचमन व स्वच्छक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुचीNew
Biogas Benefiaciaries list 2013-14New
स्तापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदासाठिची अंतिम निवड यादी.New
01/01/2014 रोजीची मंडळाधिकारी संवर्गाची प्रारुप जेष्ठता सुचीNew
01/01/2014 रोजीची अव्वल कारकुन संवर्गाची प्रारुप जेष्ठता सुचीNew
Z P Health Dept. Written Exam Result MPW (Second Merit List )New
पशुधन पर्यवेक्षक पदासाठी सुधारित निवड यादीNew
नमुना अ ची नोटीस गाव पानबारा ता. नावापुरNew
जि.प. नंदुरबार, कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) यांची अंतरिम निवड यादीNew
जि.प. नंदुरबार, परिचर वर्ग-४ लेखी परीक्षेची उत्तर तालिका व् गुणवत्ता यादी. New
जि.प. नंदुरबार, पशुधन पर्यवेक्षक (तांत्रिक) लेखी परीक्षेची उत्तर तालिका व् गुणवत्ता यादी. New
स्थापत्य अभियंता सहाय्यक सरळसेवा या पदासाठी उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी New
आरोग्य सेवक(महिला)पदासाठिची उत्तर पत्रिका व् गुणवत्ता यादी.New
विस्तार अधिकारी पदासाठिची उत्तर पत्रिका व् गुणवत्ता यादी.New
ग्रामसेवक पदासाठिची उत्तर पत्रिका व् गुणवत्ता यादी. New
स्तापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदासाठिची उत्तर पत्रिका व् गुणवत्ता यादी.New
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) सरळसेवा या पदासाठी उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी New
जिल्हा अल्पसंखाक विकास सनियत्रण अशासकिय समितीची सद्सांची यादी New
जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त ,नंदुरबार द्र्वनत्र वाहतुकीसाठी निविदा सूचना , सन २०१४-१६. New

जिल्हा विषयी माहिती

 

जिल्हा विषयी

         नंदुरबार(इंग्रजी-Nandurbar) भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या खानदेश विभागातील एक जिल्हा आहे आणि तालुकाचे मुख्यालय ठिकाण आहे. १ जुलै १९९८ मध्ये धुळे जिल्ह्याचे विभाजन झाले आणि जिल्‍हयाची निर्मिती झाली. हे महाराष्ट्र व गुजरात राज्याच्या सीमेजवळ असलेले गाव आहे.या जिल्ह्याचे वर्गफळ ५०३५ किमी² आहे. लोकसंख्या १३११७०९ आहे, ज्यामध्ये १५.४५% शहरी आहे(२००१ प्रमाणे).

         नंदुरबार जिल्ह्याला दोन राज्याच्या सीमा लाभल्या आहेत. गुजराथ राज्य पश्चिमोत्तर सीमेवर, तर मध्य प्रदेश राज्य जिल्ह्याच्या पूर्वोत्तर सीमेवर आहे. सीमा भागातील काही गावे (उदा. खेडदिगर + खेतिया) ही महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यात विभागली गेली आहेत..

अधिक माहिती »
vv
 
 
जिल्हा आपती व्यवस्थापन आराखडा2013-14
 
माहितीचा अधिकार

 नागरिकांसाठी माहितीचा अधिकार कायदा माहिती मिळवण्यासाठी उपयोगी आहे

अधिक माहिती »
मदतीसाठी
  •   Helpline's
  •   NGO's
अधिक माहिती »
संपर्कासाठी संबधीत कार्यालयाशीच संपर्क साधावा

Click Here


Email:collector.nandurbar@maharashtra.gov.in

 
Best viewed in IE-7.0 or above with a screen resolution of 1024 X 768 pixels
सर्व माहिती हि सामबंधित कार्यालयाकडून विभागाकडून प्राप्त झालेली असून कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी रा. सु. वि. के. जबाबदार राहणार नाही
अधिक माहितीसाठी संपर्क: वेब माहिती व्यवस्थापक,निवासी उप जिल्हाधिकारी,नंदुरबार