Untitled Document
csc अंतर्गत जिल्हा व्यवस्थापक पदाची जाहिरात New
दि.01.01.2015 रोजीची लिपीक, वाहनचालक, लघुटंकलेखक, शिपाई, वॉचमैन व स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता सुची यादी New
रेती/वाळू घाट निर्गती कारिता ई-निविदा/ई-लिलाव फेरलिलाव क्र.४ सन २०१५-२०१६ ची अधिसूचना New
सहा.परिचारिका प्रसविका(ANM)पदाची तत्पुरती निवड यादी. New
अभियांत्रिकी( सांडपाणी व् घनकचरा व्यवस्थापक) पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी. New
आरोग्य विभाग, जि.प. नंदुरबार औषध निर्माण अधिकारी पदाची तात्पुरती प्रतिक्षा यादी. New
बहु. आरोग्य सेवक (पु.) (MPW)५०% हंगामी फवारणी कर्मचारी यांची अंतिम निवड यादी New
रेती/वाळू घाट निर्गती कारिता ई-निविदा/ई-लिलाव फेरलिलाव क्र.३ सन २०१५-२०१६ ची अधिसूचना New
नविन भूसंपादन कायदा -2013 अंतर्गत सामाजिक परिणाम निर्धारण् करणा-या यंत्रणा/संस्थाबाबत जाहिरात. New
नमूना अ नोटिस गाव नवापाड़ा (नवापुर) New
राज्य स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन धारकांची यादी कोषागार कार्यालय मार्फत New

जिल्हा विषयी माहिती

 

जिल्हा विषयी

         नंदुरबार(इंग्रजी-Nandurbar) भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या खानदेश विभागातील एक जिल्हा आहे आणि तालुकाचे मुख्यालय ठिकाण आहे. १ जुलै १९९८ मध्ये धुळे जिल्ह्याचे विभाजन झाले आणि जिल्‍हयाची निर्मिती झाली. हे महाराष्ट्र व गुजरात राज्याच्या सीमेजवळ असलेले गाव आहे.या जिल्ह्याचे वर्गफळ ५०३५ किमी² आहे. लोकसंख्या १३११७०९ आहे, ज्यामध्ये १५.४५% शहरी आहे(२००१ प्रमाणे).

         नंदुरबार जिल्ह्याला दोन राज्याच्या सीमा लाभल्या आहेत. गुजराथ राज्य पश्चिमोत्तर सीमेवर, तर मध्य प्रदेश राज्य जिल्ह्याच्या पूर्वोत्तर सीमेवर आहे. सीमा भागातील काही गावे (उदा. खेडदिगर + खेतिया) ही महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यात विभागली गेली आहेत..

अधिक माहिती »
vv
 
 
जिल्हा आपती व्यवस्थापन आराखडा2015-16
 
माहितीचा अधिकार

 नागरिकांसाठी माहितीचा अधिकार कायदा माहिती मिळवण्यासाठी उपयोगी आहे

अधिक माहिती »
मदतीसाठी
  •   Helpline's
  •   NGO's
अधिक माहिती »
संपर्कासाठी संबधीत कार्यालयाशीच संपर्क साधावा

Click Here


Email:collector.nandurbar
@maharashtra.gov.in

 
Best viewed in IE-7.0 or above with a screen resolution of 1024 X 768 pixels
सर्व माहिती हि सामबंधित कार्यालयाकडून विभागाकडून प्राप्त झालेली असून कोणत्याही चुकीच्या माहितीसाठी रा. सु. वि. के. जबाबदार राहणार नाही
अधिक माहितीसाठी संपर्क: वेब माहिती व्यवस्थापक,निवासी उप जिल्हाधिकारी,नंदुरबार